Naďa Roštek
 
Naďa Roštek
Jazyky
Anglický, Francúsky

Naďa Roštek

Partner

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 3233 3432
F +421 2 3233 3443
nada.rostek@r-p.sk

Naďa bola súčasťou tímu našich právnych poradcov od roku 2007 do roku 2016 a od roku 2024, kedy sa do nášho tímu vrátila ako Partnerka pre oblasti práva hospodárskej súťaže a compliance.

Od roku 2016 do 2020 pôsobila v korporátnej sfére a zastávala pozíciu riaditeľky Právnych služieb & Compliance v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V rámci skupiny MOL riadila poskytovanie právnych služieb v regióne, so zodpovednosťou za ich koordináciu na Slovensku, v Českej republike, v Rakúsku a Poľsku. Zároveň zodpovedala za súlad podnikania s pravidlami hospodárskej súťaže v rámci celej skupiny MOL. Pred rokom 2007 pracovala ako vedúca útvaru súťažného a regulačného práva v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a ako riaditeľka právneho odboru na Protimonopolnom úrade SR. V roku 2008 absolvovala zahraničnú stáž na U.S. Federal Trade Commission.

Vo svojej odbornej praxi sa venuje právnemu poradenstvu predovšetkým v oblasti slovenského a európskeho práva hospodárskej súťaže, vrátane poradenstva a zastupovania klientov v súvislosti s antitrustovými praktikami (nedovolené obmedzovanie súťaže), ako problematika kartelov, špecifické otázky právneho rámca pôsobenia subjektov s významnou trhovou silou, problematika organizácie distribučných systémov, či otázky „competition compliance“ v širšom kontexte. Jej prax zahŕňa poradenstvo v širokej oblasti sektorov vrátane energetiky, elektronických komunikácií, médií, IT, dopravy, farmaceutického priemyslu, potravinárstva, „hospitality“ a ďalších.

Osobitnou oblasťou Nadinho poradenstva je tzv. ESG (z angl. Environmental, Social & Governance), teda zodpovedné, etické a udržateľné podnikanie so zameraním na najväčšie súčasné celospoločenské výzvy, ako klimatické zmeny a aspekty ochrany životného prostredia, ľudské a sociálne práva a dobré spravovanie spoločností. Spolu s ESG tímom našej kancelárie sa venuje vytváraniu firemných stratégií ESG a projektom implementácie plnenia ESG cieľov v spoločnostiach, ako ultimatívneho nástroja na zvyšovanie ich hodnoty a budovania dôveryhodnosti v očiach spotrebiteľov a obchodných partnerov. Svojou odbornosťou pomáha klientom dodržiavať súlad s požiadavkami Corporate sustainability reporting directive (Smernice o vykazovaní udržateľnosti podnikov), ako aj štandardami ESRS - European Sustainability Reporting Standards.

V rámci svojej profesionálnej dráhy sa Naďa kontinuálne venuje publikačnej a lektorskej činnosti. Vedie semináre a workshopy v oblasti compliance a implementácie etických pravidiel a konceptu udržateľnosti, osobitne potom v oblasti dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže (tzv. competition compliance), ako aj tréningy pre prípad Dawn Raids pre klientov našej kancelárie, ich manažmenty, podnikových právnikov, obchodníkov a iných zamestnancov. Rovnako tiež pre Národnú banku Slovenska, TAIEX (Úrad pre výmenu informácií o technickej pomoci pri Európskej komisii), Slovenskú advokátsku komoru, Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity, Ekonomickú univerzitu, Inštitút pre verejnú správu, Transparency International a mnohé ďalšie subjekty.

Naďa sa aktívne zapája do aktivít odborných a odborových združení a organizácií, ako členka predstavenstva Slovak Compliance Circle (2019 – 2020), Únie podnikových právnikov SR (2018 – 2021), The Slovak Fulbright Alumni Association (2015 – 2019).

Naďa hovorí plynule po anglicky a pasívne po francúzsky.

Vzdelanie:

 • 2001, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
 • 2002, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr.)
 • V roku 2006 absolvovala postgraduálny kurz európskeho súťažného práva na College of Europe v Bruseli a Brugách.
 • V roku 2009 získala titul LL.M. na American University Washington College of Law v USA, v nadväznosti na absolvovanie prestížneho štipendijného programu Fulbrightovej komisie – H.H.Humphrey Fellowship Program.

 

Ocenenia a rankingy:

 • GC Powerlist: Central & Eastern Europe (2017)
 • Global Competition review ranked antitrust lawyer in Slovakia
 • Chambers Europe ranked lawyer in Slovakia (2013, 2014, 2015)
 • The International Who's Who of Competition Lawyers & Economist (nominovaná, 1 of 5 in Slovakia)
 • Europe Women in Business Law Awards 2012,
 • Euromoney – Legal Media Group (Slovakia Award)
 • Hubert H. Humphrey Fellowship Program 2007/2008, Fulbright Award, American University Washington College of Law, Washington, D.C., USA (Honorable Recipient)
array(0) { }