Trestná zodpovednosť právnických osôb

Dátum: 14/06/2016

Neformálna B2B diskusia pri raňajkách na tému: Trestná zodpovednosť právnických osôb

Dňa 1. júla 2016 nadobudne na území Slovenskej republiky účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Vzhľadom na závažnosť právnej úpravy je dôležité venovať zneniu zákona pozornosť už v súčasnosti, nakoľko dosah jeho znenia sa bude premietať do obchodného života podnikateľov v pomerne rozsiahlej forme.

Termín: 28. apríla 2016 o 8:30 (registrácia od 8:15)
Trvanie: 2 - 2,5 hodiny
Miesto: Reštaurácia Al Trivio, Tatracentrum, Hodžovo námestie 3, Bratislava, vchod z Vysokej ulice

Termín: 14. júna 2016 o 8:30

Trvanie: 3 - 3,5 hodiny

Miesto: Austria Trend Hotel, Vysoká 2/A, Bratislava

Prednášajúci: JUDr. Lucie Schweizer, Mgr. Sylvia Szabó

 

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť e-mailom na adresu:

michal.miklas@rc-cms.sk

 
array(0) { }