Matej Škultéty
 
Matej Škultéty
Jazyky
Anglicky, Rusky

Matej Škultéty

Koncipient

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 3233 3422
F +421 2 3233 3434
matej.skultety@r-p.sk

Matej je členom nášho tímu už od roku 2018, kedy ešte ako študent práva nastúpil do našej advokátskej kancelárie. Po absolvovaní druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pokračuje Matej v kancelárii na pozícii advokátskeho koncipienta. Počas štúdia na vysokej škole Matej participoval na viacerých mimoškolských aktivitách, medzi ktoré patrí najmä Správny simulovaný súdny spor, v ktorom sa dostal až do finále a mal tak možnosť účasti na simulovanom pojednávaní vedenom sudcami správnych súdov.

V rámci svojej praxe sa Matej špecializuje najmä na oblasť sporovej agendy a práva obchodných spoločností, pričom osobitný dôraz kladie na problematiku akciových spoločností a práva cenných papierov, čomu sa venoval aj vo svojej záverečnej práci na vysokej škole. Okrem toho sa v rámci svojej praxe zaoberal aj otázkami obchodného práva, občianskeho práva s dôrazom na ochranu spotrebiteľa ako aj správneho práva.

Matej hovorí plynule po anglicky a ovláda základy ruštiny.

 

Vzdelanie:

2022, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)

 
array(0) { }