Július Feher
 
Július Feher
Jazyky
Nemecký, Maďarský

Július Feher

Daňový poradca

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 49 30 92 11
F +421 2 32 14 40 00
julius.feher@ccstax.sk

Július je členom nášho tímu od roku 1997. Je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2004 (predtým bol od roku 1991 členom Komory komerčných právnikov). Od roku 2003 je tiež členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Július pôsobil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti legislatívy týkajúcej sa miezd a zamestnania, ako aj na Ministerstve financií Slovenskej republiky v oblasti prípravy a implementácie základnej  daňovej reformy od roku 1993.

Vo svojej odbornej praxi sa venuje poskytovaniu právnych služieb domácim, ako aj zahraničným klientom v oblasti daňového práva, vrátane procesného daňového práva, poradenstvu v oblasti aplikácie zákona o dani z príjmov, zákona o  dani z pridanej hodnoty, medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania.

Július hovorí plynule po maďarsky a po nemecky.

Vzdelanie
1976, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr.)

Related Practice Areas
array(0) { }