Róbert Janeček
 
Róbert Janeček
Jazyky
Anglický

Róbert Janeček

Daňový poradca

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 49 30 92 11
F +421 2 32 14 40 00
robert.janecek@ccstax.sk

Róbert je členom nášho tímu od roku 2002. Od roku 2005 je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Pôsobil na Ministerstve financií Slovenskej republiky, na oddelení medzinárodných daní a podieľal sa na príprave zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Poskytuje daňové poradenstvo predovšetkým zahraničným klientom so zameraním na problémy spojené s výkladom daňového práva, zastupuje klientov v daňovom konaní, vyhodnocuje daňové riziká. Zaoberá sa výpočtom daňových povinností s dôrazom na daňovú optimalizáciu, špecializuje sa na daň z nehnuteľností, daň z príjmov právnických a fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, finančné projektovanie a daňové štruktúrovanie a poskytuje podporu pri reštrukturalizačných projektoch.

Róbert hovorí plynule po anglicky.

Vzdelanie
1997, Podnikový manažér – Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (Ing.),
2004, Licencia daňového poradcu, člen Slovenskej komory daňových poradcov
2009, Znalec v odbore Daňovníctvo a účtovníctvo, Financie

Related Practice Areas
array(0) { }